logo
دسته بندی: کلیه و مجاری ادرار
کلیه و مجاری ادرار

واکسن HPV واکسن HPV چه می کند؟ اگر واکسن قبل از تماس زنان با ویروس تزریق شود، می تواند از اکثر موارد سرطان دهانه رحم(سرویکس)،

ادامه مطلب »
کلیه و مجاری ادرار

هماچوری

به وجود خون در ادرار هماچوری میگویند که به دلیل افزایش تعداد گلبول قرمز در ادرار است . میتواند به دو فرم باشد: علل هماچوری

ادامه مطلب »
بیماری های عفونی

عفونت مجاری ادراری

عفونت مجاری ادراری یک عفونت در هر قسمت از سیستم ادراری شما است. بیشتر عفونت ها، دستگاه ادراری تحتانی – مثانه و مجرای ادرار- را

ادامه مطلب »
کلیه و مجاری ادرار

سنگ کلیه

ادرار بعد از تولید، از سمت کلیه از طریق حالب به سمت مثانه حرکت می کند . اگر سنگی در کلیه شکل بگیرد در طول

ادامه مطلب »