logo
دسته بندی: مغز و اعصاب
مغز و اعصاب

میگرن

میگرن با سردرد ضربان دار در ناحیه پیشانی که با صدا و نور تشدید می شود و تهوع در زمان درد شناخته می شود علایم

ادامه مطلب »