logo
دسته بندی: غدد و متابولیسم
غدد و متابولیسم

کوتاهی قد

بیشترین علل کوتاهی قد به ترتیب عبارتند از: چه کسانی از نظر کوتاهی قد نیاز به بررسی دارند؟ – افرادی که براساس منحنی های رشد

ادامه مطلب »
غدد و متابولیسم

نقرس

نقرس یک بیماری التهابی با درگیری مفاصل و بافت‌های اطراف آنها می باشد. این بیماری معمولاً با درد و تورم مفاصل قرمزی و گرمی در

ادامه مطلب »
غدد و متابولیسم

کم کاری تیروئید

تیروئید مصرف انرژی در بدن را کنترل می کند ، بنابراین اثرات آن متعدد و گسترده خواهد بود. در اینجا به سه اثر اصلی آن

ادامه مطلب »
غدد و متابولیسم

پوکی استخوان

پوکی استخوان بیماری است که در پان استخوان ها شکننده و منفذ دار میشوند و می تواند سبب ضعیف شدن استخوان های شما در ناحیه

ادامه مطلب »