logo
دسته بندی: پزشکان
پزشکان

دکتر آسیه شکیب

بورد تخصصی بیماری های داخلی، دستیار فوق تخصصی بیماری های گوارش و کبد درباره پزشک: دکتر آسیه شکیب دارای بورد تخصصی بیماری های داخلی، دستیار

ادامه مطلب »
پزشکان

دکتر محمد مومنی

بورد تخصصی رادیولوژی، فلوشیپ رادیولوژی مداخله ای درباره پزشک: دکتر محمد مومنی دارای بورد تخصصی رادیولوژی، فلوشیپ رادیولوژی مداخله ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران

ادامه مطلب »
پزشکان

دکتر وحید فخّار

بورد تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری درباره پزشک: دکتر وحید فخّار دارای بورد تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری از دانشگاه علوم پزشکی ایران

ادامه مطلب »
پزشکان

دکتر عطیه طالب پور

بورد تخصصی جراحی عمومی درباره پزشک: دکتر عطیه طالب پور دارای بورد تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران تحصیلات: سمت دانشگاه بورد تخصصی

ادامه مطلب »
پزشکان

دکتر طاهره پروینی

بورد تخصصی اطفال درباره پزشک: دکتر طاهره پروینی دارای بورد تخصصی اطفال از دانشگاه علوم پزشکی بهشتی تحصیلات: سمت دانشگاه بورد تخصصی اطفال دانشگاه علوم

ادامه مطلب »
پزشکان

دکتر نسیم حکاک

بورد تخصصی بیماری های قلب، عروق و فشار خون درباره پزشک: دکتر نسیم حکاک دارای بورد تخصصی بیماری های قلب، عروق و فشار خون از

ادامه مطلب »
پزشکان

دکتر میترا صحراگرد

بورد تخصصی اطفال؛ فلوشیپ فوق تخصصی ایمونولوژی و آلرژی درباره پزشک: دکتر میترا صحراگرد دارای بورد تخصصی اطفال از دانشگاه علوم پزشکی ایران تحصیلات: سمت

ادامه مطلب »